Colormanagement

A colormanagement elenged­hetet­len része egy biztos és szabá­lyozott gyártási folya­matnak. Ezért egy átfogó, ICC színprofilokon alapuló munka­folya­mattal dolgozunk ami bizto­sítja, hogy az ered­mény mindig az elvárt minőségű legyen. Az egységes szabvá­nyok alap­ján kalib­rált rendsze­reink nemcsak a gyártás folyamán biztosít­ják a folya­matos szín­egye­zőséget, hanem már a gyártás előtt pontosan megjósol­hatóvá teszik a készter­méken megje­lenő vég­ered­ményt.

PDF állományok

Engedje meg, hogy tájékoztassuk a Pauker Nyomda és a GMN-Pest Repro anyagleadási feltételeiről, melyeket az Önök munkájának megkönnyítésére, a leadott anyagokban előforduló hibák kiszűrésére alakítottunk ki a megrendelői igények és a sokéves szakmai tapasztalat alapján. Célunk, hogy a PDF/X-4 szabvány bevezetésével elkerüljük az olyan alapvető hibákat a leadott állományokban, ami a munkák minőségét és átfutási idejét kedvezőtlenül befolyásolja.