PDF ellenőrzés segédlet

A nyomdai anyagleadás folyamatában nagyon fontos szerepe van az elkészült PDF állományok ellenőrzésének. Mivel a nyomdák jellemzően szoftveres úton ellenőrzik a bejövő anyagokat, elsősorban technológiai szempontból. Ez azért nehéz mert az automatikus ellenőrző programok a PDF szerkezetéből adódóan időnként akár félrevezető eredményeket is adhatnak, mivel minden munka más és más, és a PDF-ek belső szerkezete is nagyon sokféle lehet.

Ennek ellenére a napjainkban kényszerűen felgyorsult folyamatok miatt egyre kiemeltebb szerep jut az automatikus ellenőrző és javító szoftver megoldásoknak, amely bizonyos gyakori állomány hibák felderítését nagyban meg tudják könnyíteni. Ehhez az ügyfelek által is leggyakrabban rendelkezésre álló szoftver megoldás az Adobe Acrobat Pro DC (Adobe Reader nem alkalmas nyomdai ellenőrzésre!). Ennek a ‘Tools > Print Production’ menüpontja alatt találhatók azok az eszközök, melyek segítségünkre lehetnek kifejezetten a nyomdai PDF-ek viszgálatában, javításában.


Ellenőrző eszközök Adobe Acrobat Pro DC programban

Preflight
Preflight ellenőrzés a PDF-ben.

Output Preview
Vizuális ellenőrzés.


Preflight ellenőrzés a PDF-ben

A kész PDF-ek automatikus ellenőrzését az Acrobat Preflight moduljában (nem része az Acrobat Readernek) tudjuk elvégezni, különféle előre beállított ellenőrzési szempontok (preflight profilok) segítségével. Ezen a felületen módunk van előre telepített profilok futtatására, amelyek megvizsgálják a PDF (és annak objektumainak) tulajdonságait az előre beállított feltételek szerint. A profilok lefutása után egy eredménylistát kapunk amiből megállapítható, hogy a PDF pontosan mely paraméterei térnek el a profilban beállítottaktól. Mivel a PDF tulajdonságai függnek a majdani nyomdatermék paramétereitől (színek száma, papír típus, nyomtatási technológia), ezért több profil közül választhatunk, mindig az adott termék paramétereinek leginkább megfelelőt kiválasztva.

Imported Profiles
Mivel a Preflight profilokban az ellenőrzési feltételek és vizsgálatok testre szabhatóak, ezért lehetőség van saját egyedi profilok létrehozására, illetve mások által elkészített profilok importálására is. Az Imported profile részben jelennek meg ezek a külső forrásból beemelt profilok (fontos a programok verzió kompatibilitása). Amennyiben nincs tapasztalata profilok létrehozásában, úgy javasoljuk az általunk létrehozott Pauker Preflight Profil letöltését, és importálását.

Prepress Profiles
Különféle nyomtatási technológiáknak, és szabványoknak megfelelő standard preflight profilok találhatóak itt. Azok a profilok, amelyek előtt a villáskulcs ikon aktív, azok képes bizonyos (PDF-ben talált) hibákat automatikusan ki is javítani.

Analyze
Ennek a gombnak a megnyomására indul el a kiválasztott profil szerinti ellenőrzés. ‘Analyze’ esetén a javítást (fixup) is tartalmazó profilok is csak vizsgálatot végeznek, míg az ‘Analyze and fix’ gomb esetén a profilba foglalt előzetes beállítások alapján automatikusan javítódik is a PDF állomány.

A Preflight eredményekről minden esetben egy listát kapunk, ami tartalmazza az észlelt eltérés súlyosságát is (error, warning, information). Valamint akár a hibás objektumot is képes megmutatni nekünk, kijelölve azt a vizsgált PDF állományban. Mivel vannak olyan feltételek amiknek egy nyomdai PDF-nek kötelezően meg kell felelnie, míg más feltételek vizsgálata esetleg csak a jobb nyomtathatóság, illetve szebb nyomdatermék végeredmény miatt történik. Nagyon fontos azonban, hogy a szoftveres ellenőrzés nem válthatja ki teljes egészében a vizuális, és ember által végzett ellenőrzést, mivel a PDF állományok szerkezeti bonyolultsága és a nyomdatermék sokféleség miatt is nehéz tökéletes Preflight profilt létrehozni. Valamint vannak olyan speciális technológiai feltételek, amiket nehezen vagy egyáltalán nem lehet ilyen módon ellenőrizni. Ezért ha adott Preflight profilok nem jeleznek hibát egy adott PDF állományban, az még nem feltétlen jelenti azt hogy az adott PDF tökéletes, és nem tartalmaz semmilyen állomány hibát!


Vizuális PDF ellenőrzés (Output Preview)

A PDF állományok ellenőrzésének szintén egy nagyon fontos eszköze az Output Preview mivel a Preflight ellenőrzés mellett itt vizsgálhatjuk meg az elkészült PDF állományunkat elsősorban a megfelelő színezeti értékek szempontjából.

Simulate
A színhelyes megjelenítést vezérlő beállítások. Lásd részletesebben a Colormanagement használatánál.

Show
Kiválaszhtató, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkező objektumokat jelenítsen csak meg az Acrobat (csak RGB, csak Registration color, stb.). Nagyon hasznos bizonyos „hibás” tulajdonságú elemek kiszűrésénél.

Separations
Az állomány színkivonatait lehet ki-, és bekapcsolni egyesével. Bizonyos színbontásokkal kapcsolatos gyakori hiba egyszerűen kiszűrhető segítségével. Például a fekete szövegek vagy stancformák nem felülnyomásra állítása, vagy a direkt színek be nem bontása is ellenőrizhető.

Total Area Coverage (TAC)
Megmutatja, hogy egy adott pontban mekkora a színkivonatok összeadódó fedettsége. Ez azért fontos, mert például ofszet nyomtatási technológia esetén a 300%-os összfedettséggel (TAC) rendelkező felületeknél már festék lehúzódási, és festék száradási problémák jelentkezhetnek a nyomtatást követően.

Total Area Coverage (TAC)
Színtén az összfedettség vizsgálatához használható segítségül, de nem egy pont TAC értékét mutatja meg, hanem bekapcsolásával mint egy szűrő, a teljes oldal felületét vizsgálja. A Limitként beadott %-os értéknél nagyobb TAC-vel rendelkező felületeket zöld kiemelő színnel mutatja meg. Íves ofszet nyomtatás esetén érdemes az összefedettségi értéket lehetőleg 280% alatt tartani.


Ellenőrző eszközök Adobe InDesign programban

A legfontosabb a nyomdakész PDF végleges tartalma, de az InDesign-ban történő szerkesztés alatt is hasznos az egyes objektumok (képek, szövegek) tulajdonságainak megfelelőségét figyelemmel kísérni. Sok időt és bosszúságot tud megspórolni az InDesign beépített preflight funkciója, melynek segítségével a szerkesztés alatt folyamatosan ellenőrízhetjük a szerkesztés alatt álló dokumentumunk paramétereit.

Az InDesign preflight panelja elérhető a ‘Window > Output > Preflight’ menüpont alatt.

Amennyiben be van kapcsolva a Preflight ellenőrzés (a képen ‘On’), akkor az InDesign főablak állapotsorában folyamatos visszajelzést biztosít az esetleges hibákról.

Javasoljuk, hogy szabja a saját igényeira a preflight ellenőrzés paramétereit, vagy importálja be a Pauker profilját, mert az alapértelmezett beállítások nyomdai PDF esetén nem nyújtanak megfelelő ellenőrzést.