Felelősségvállalás

Nyomda felelőssége

Nyomdánk vállalja, hogy a nemzetközi szabványoknak megfelelő minőségben valósítja meg a megrendelő elképzeléseit.

A nyomda felelőssége, hogy a megrendelő által leadott nyomdakész fájlokat a tőle elvárható gondossággal és szakmai felkészültséggel dolgozza fel, és azok tartalmát hiánytalanul és leadottal azonos minőségben reprodukálja a nyomtatás során.

A maximálisan elérhető minőséget az adott munka nyomtatása során használt papír fajtája határozza meg. A papírosztályok tulajdonságai, a rajtuk reprodukálható színtartomány ISO szabvány által meghatározott ICC színprofilokkal szimulálható.
A nyomda felelőssége, hogy biztosítsa a szabvány által elvárt minőséget.

A nyomdának nem felelőssége a leadott anyagok tartalmi ellenőrzése, illetve nem kötelessége a technológiai hibának minősülő állományproblémák javítása.

A nyomda nem felelős továbbá a leadott fájlok azon hibáiért, melyek technológiai szempontból nem minősülnek hibának.

Megrendelő felelőssége

A megrendelő felelőssége, hogy az általa vállalt határidőre biztosítsa a megrendelt munka elkészüléséhez szükséges összes információt, beleértve a nyomdakész fájlokat is.

A fájlokat a nyomda által igényelt technológiai és technikai követelményeknek megfelelően kérjük elkészíteni.

Az állományok (PDF) tartalmáért a felelősség a megrendelőt terheli, ezért kérjük, az anyag átadása előtt mindig körültekintően ellenőrizzék azokat!