Program beállítás segédletek

A PDF megjelenésével a nyomdák számára történő grafikai anyagleadás nagymértékben egyszerűsödött. Ám ez nem jelenti azt, hogy minden, ami PDF nyomdaipari célokra is megfelelő. A PDF formátum sokoldalúsága révén csupán lehetőséget kínál arra, hogy a belsejében a legváltozatosabb elemeket tároljuk, amik lehetnek a nyomtatás számára felhasználhatók, de tartalmazhatnak erre alkalmatlan vagy szükségtelen elemeket is. A PDF tartalmának megfelelőségéről tehát gondoskodni kell. Létrehozásakor figyelemmel kell lenni a felhasználás céljára. Célunk, hogy a PDF/X-4 szabvány alkalmazásával elkerüljük az olyan alapvető hibákat a leadott állományokban, ami a késztermékek minőségét és a gyártás átfutási idejét kedvezőtlenül befolyásolhatja.

Nyomdánk fontosnak tartja a PDF-ekhez kapcsolódó beállítások, ellenőrzések és feldolgozások esetén igazodni a nemzetközileg elfogadott és ajánlott irányelvekhez és szabványokhoz. Ezért minden, a PDF írással és Preflight ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységünkkel igazodunk a Ghent Workgroup (www.gwg.org) által kiadott irányelvekhez.

PDF írás segédlet (Segédlet a PDF írás beállításokhoz)

PDF Ellenőrzés segédlet (Segítség PDF ellenőrzéshez)

Colormanagement használata (Javaslatok színkezelési beállításokra)

Preflight riport lexikon (Segítség Prinect Portal preflight eredmények értelmezéséhez)

Távoli asztal kapcsolat (TeamViewer programon keresztül történő távsegítség)