Colormanagement használata

Felgyorsult világunk, és az egyre pontosabb színreprodukálási igényeknek való megfelelés elengedhetetlenné teszi egy megfelelően beállított és kalibrált colormanagement munkafolyamat használatát megrendelő és nyomda között. Az eltérő szoftver rendszerek és a különféle elven működő eszközök közötti átjárhatóságot biztosítja a színek esetében az ICC színprofilokon alapuló technológia.


ICC színprofilok alkalmazása

A színprofilok gyakorlatilag a színreprodukálásban használt eszközök (fényképezőgép, monitor, nyomtató, nyomdagép) színtani viselkedését írják le. Valamint lehetővé teszik a bemeneti eszközön (fényképezőn) beolvasott, és egy más elven működő eszközön (nyomdagépen) történő kimenet számára egy konkrét szín átváltását olyan módon, hogy a színezet közben nem változik.

Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy minden olyan szoftver esetén be kell állítanunk a megfelelő színprofilt, amely részt vesz a színek feldolgozásban, és színkommunikációban (Photoshop, InDesign, Acrobat).

CMM

Megfelelő kimeneti ICC színprofil kiválasztása

Nyomdai reprodukálás esetén mindig fontos, hogy beállítsuk programjainkban az adott nyomtatási technológiának, és nyomathordozónak (papírnak) megfelelő ICC színprofilt. Mivel az ofszet nyomtatás az ISO 12642-2 szabványnak megfelelő paraméterekkel történik, ezért ennek megfelelő szabványos színprofilokat kell használnunk.

ICC színprofil nevePapír osztályPapír osztály kód
PSO Coated v3 (FOGRA51)Fényes és matt műnyomó papírok
PS 1
PSO Uncoated v3 (FOGRA52)Mázolatlan papírok
PS 5
PSO LWC Improved (ECI)Javított LWC, MWC papírok
PS 2

Colormanagement beállítások

Minden olyan professzionális szoftverben, amely alkalmas nyomdai előkészítésre hozzáférünk az operációs rendszer által kezelt colormanagement beállításokhoz. Ezeknél a beállításoknál az ICC színprofilok kiválasztásán túl egyéb olyan beállításokat is módosíthatunk, amelyek lényegesen befolyásolhatják az állományaink színbontását, illetve a monitorunkon megjelenített képek színezetét. Természetesen a megjelenítési beállítások elsősorban akkor érvényesülhetnek a monitorunkon megfelelően, ha a monitor be van kalibrálva mérőműszer (spektrofotométer) segítségével.

Adobe szoftvereknél (Photoshop, InDesign, Illustrator) a központi colormanagement beállítások elérhetőek az ‘Edit > Color Settings…’ menüpont alatt.

Working space RGB
A munkaterület színprofilja, ha RGB színmódban dolgozunk. Általában ez Adobe RGB vagy sRGB.

Working space CMYK
A munkaterület színprofilja, ha CMYK színmódban dolgozunk. Ide kell beállítanunk a kimenetnek megfelelő (nyomtatási technológia)  ICC színprofilt. Fontos! Nincs egy jó beállítás, hanem mindig az adott termék gyártási technológiájához és az adott nyomathordozónak (papírnak) megfelelő színprofilt kell használnunk!

Color Management Policies CMYK
‘Convert to Working Space’ beállítás használata esetén a CMYK színteret használó elemeink a munkaterületre beállított színprofil szerint konvertálódnak át.

 Color Management Policies
Ajánlott mindhárom jelölőnégyzetet kipipálni, mert így a program figyelmeztet bennünket ha például képek megnyitásakor vagy beillesztésekor azok színtere különbözik a munkaterületünk színterétől. Esetleg hiányzik a színprofil belőlük, így nem lehet megállapítani, hogy történik-e színkonverzió akár akaratunk ellenére is.

Bridge5

A fenti Color Settings ablaknál létrehozott beállításainkat elmentve (Save…), azokat beimportálhatjuk Adobe Bridge programunkba, így központilag is kezelhetjük a képeink colormanagement konverzióit.


Colormanagement PDF íráskor

Fontos, hogy a színekre vonatkozó beállításaink ne csak az állományunk szerkesztése alatt legyenek megfelelőek, hanem a PDF írásakor is. PDF mentéskor olyan speciális beállítások érvényesülhetnek, amelyek felülírhatják a színkezelésünk eddigi eredményeit ezért nagyon fontos, hogy ebben a lépésben is mindent megfelelően állítsunk be.

Ezeket a beállításokat Adobe szoftverek esetében (InDesign, Photoshop, Illustrator) a PDF mentésekor megjelenő ablak Output szekciójában találjuk.

Color Converison
Ha itt a ‘Convert to Destination (Presereve Numbers)’ lehetőséget választjuk, akkor a PDF mentésekor az oldal minden elemét a kimeneti színprofil szerint (Destination) bontja be, akkor is, ha a szerkesztéskor ez nem történt meg.

Destination
A kimeneti színprofil. Ide kell beállítanunk az adott kimenetnek megfelelő (nyomtatási technológia) ICC színprofilt. Fontos! Nincs egy jó beállítás, hanem mindig az adott termék gyártási technológiájához és az adott nyomathordozónak (papírnak) megfelelő színprofilt kell használnunk!

Profile Inclusion Policy
A színprofil állományba történő beágyazását dönthetjük itt el. (Bizonyos PDF/X szabványok használata esetén a színprofil kötelezően beágyazódik.) Alapvetően a színprofil beágyazása technológiailag nem feltétlen kötelező (ha egyébként az alkalmazott színprofil megfelelő volt), azonban ilyen esetben nem lehet a fogadó oldalon a színprofil megfelelőséget ellenőrizni a beágyazás hiányában. Tehát a színkommunikáció átláthatósága miatt célszerű a színprofilt beágyazni, hogy a fogadó fél ellenőrizni tudja azt, és nem megfelelőség esetén a beágyazott profilt felhasználja a színkonverziókhoz.


Színhelyes megjelenítés szerkesztéskor

Természetesen akkor tudjuk kihozni a kiadványunk aktuális papírján az elérhető legjobb minőséget a színezetekkel kapcsolatosan, ha már a szerkesztés során állandóan látjuk és figyelemmel kísérjük a szerkesztésünk hatásait a nyomaton tapasztalható majdani végeredményre. Tehát egy colormanagement szempontból megfelelően beállított Photoshop program esetén például egy adott képnél megtalálhatjuk azt a legideálisabb színbeállítást, amellyel a legtöbbet hozhatunk ki a képből adott papíron. Ezért fontos hogy ne csak a színbontási beállításaink legyenek rendben, hanem programjainkban a megjelenítési beállításokkal is foglalkozzunk, Adobe termékek esetében (Photoshop, InDesign, Illustrator) a View menüpont alatt.

Proof Colors
Legyen mindig kipipálva! Ebben az esetben a program nemcsak a színek bontását végzi a beállított ICC színprofilunk alapján, hanem a monitoron történő megjelenítés is a színprofil szerint fog történni. (Megfelelően kalibrált monitor esetén.)

Proof Setup > Custom
Ebben a menüpontban tudjuk a színhelyes megjelenítésünket testre szabni. Lásd következő kép.

Device to Simulate
A szimulálandó kimeneti eszköz színtani viselkedését leíró ICC színprofilt kell itt megadnunk. Tehát mindig az adott nyomdatermék papírjának megfelelőt!

Display Options – Simulate Paper Color
Mindig legyen kipipálva, ugyanis ennek hiányában a terméken a legfehérebb pont nem a nyomópapír fehér színezete lesz, hanem a monitor legfehérebb színe. Ez alapjaiban módosíthatja a színérzetünket.


A kész PDF színhelyes megjelenítése

Nyomdába történő leadás előtt mindenképpen ajánlott, és hasznos a megírt PDF állományaink leellenőrzése tartalmilag, technológiailag és természetesen a megfelelő színezetek szempontjából is. Adobe Acrobat Pro DC esetében is van lehetőségünk a színhelyes megjelenítés beállításaink testreszabására az adott termék papírjának megfelelő színprofil használatával (View > Tools > Print Production > Output Preview).

Simulation Profile
A színhelyes megjelenítéshez használt ICC színprofil. Fontos! Nincs egy jó beállítás, hanem mindig az adott termék gyártási technológiájához és az adott nyomathordozónak (papírnak) megfelelő színprofilt kell használnunk!

Simulate Overprinting
Legyen kipipálva, mert így a megjelenítésnél a program figyelembe veszi az egyes objektumok, szerkesztésnél beállított felülnyomási tulajdonságokat. Ezzel kiszűrhetők a PDF-ben a megfelelő objektum átfedések / kitakarások miatt bekövetkező nem kívánt vizuális hatások.

Simulate Paper Color
Mindig legyen kipipálva, ugyanis ennek hiányában az Acrobat a legfehérebb színezetű pontként nem a nyomópapír fehér színét jeleníti meg, hanem a monitor legfehérebb színét! Ez alapjaiban módosíthatja a színérzetünket.